Brankári
Patrik
Kubík
Jakub
Kováč
Obrancovia
Zoltán Vincent
Kállai
Matúš
Vlačuha
Jakub
Oláh
Vojtech
Tóth
Kevin
Dudáš
Denis
Dudáš
Záložníci
Miroslav
Čipčala
Marek
Kováč
Richard
Eremiáš
Peter
Záhorský
Nikolas
Oláh
Július
Husár
Útočníci
Boris
Horváth
Valentín
Tóth
Miloš
Varholák
Marián
Januf
Nikola
Varholáková
Martin
Oláh
Andrej
Gábor